68901-bersyukur

Salah satu makna rezeki yang dipahami kebanyakan orang adalah harta. Tuhan senang menguji seorang yang beriman atas harta yang dimiliki. Jikalau orang yang beriman itu bersyukur, tidak terlena dan silau dengan harta, sudah pasti Tuhan senang mempercayakan amanat hartanya lagi.

Sebaliknya bila orang yang diberi harta tidak bersyukur, menjadi terlena akan harta yang didapatnya dan  menjadikan dirinya tidak selamat dengan hartanya, sudah tentu Tuhan akan mengurungkan untuk mempercayakan harta kepadanya lagi. 

Hal ini jangan diartikan negatif atau Tuhan tidak adil, namun harus dilihat bahwa itu adalah bukti kasih sayang Tuhan pada manusia dan Tuhan  maha mengetahui mana yang pantas mana yang tidak untuk diberi amanat harta.  

Firman Tuhan  “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (surat Ibrahim ayat 7)

Wallahu a’lam

Advertisements