Allah berfirman: ” Wahai akal menghadaplah”. Lalu akal menghadap. Allah berfirman: ” Hai akal siapakah Aku dan siapakah dirimu?. Lalu akal menjawab : Engkau adalah Tuhanku yang menciptakanku dan aku adalah hambaMu”. Allah kemudian berfirman : ” Wahai Akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia selain daripada engkau”..

Allah kemudian menciptakan nafsu dan  Allah berfirman : “Wahai nafsu menghadaplah”. Nafsu tidak menjawab, kemudian Allah bertanya: Siapakah engkau dan siapakah Aku?. Nafsu menjawab : ” Aku adalah aku dan Engkau adalah Engkau”, jawab nafsu seakan tidak mau tahu.

Setelah itu Allahpun murka dan menyiksanya kedalam neraka 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah SWT bertanya kembali: Siapakah engkau dan siapakah Aku ?’. Namun nafsu memberikan jawaban yang sama. Lalu Allah SWT kembali memasukkannya ke neraka selama 100 tahun.

Setelah itu Allah bertanya kembali : ” Siapakah engkau dan siapakah Aku?’. Nafsu menjawab : ” Aku adalah HambaMu dan kamu adalah TuhanKu”  jawab nafsu baru mengakui siapa Allah dan siapa dirinya sebenarnya.