kaligrafi rasul

  • Kepada Nabi Adam : La Illaha Illallah – Adam Safiyuloh artinya yang disucikan
  • Kepada Nabi Nuh : La Illaha Illallah – Nuh Najiyulloh artinya yang diselamatkan
  • Kepada Nabi Ibrahim : La Illaha Illalah – Ibrahim Khaliullah  artinya yang dikasihi
  • Kepada Nabi Musa : La Illaha Illallah – Musa Kalimullah artinya yang difirmankan
  • Kepada Nabi Daud : La Illaha Illallah – Daud Khalifatullah artinya yang berpasukan
  • Kepada Nabi Isa : La Illaha Illaha – Isa Alaihi Salam artinya keselamatan dari Allah
  • Kepada Nabi Muhammad : La Illaha Illallah – Muhammad Rasulullah artinya yang diutus.

Wallahu a’lam

Advertisements