3 rahasia zakat

zakat

Nama-Bayi-Perempuan-Islami-Dari-Huruf-I-Beserta-Arti IImam Gazali dalam bukunya Mauidzatul Mukminin menyampaikan paling tidak ada 3 rahasia zakat yang patut diketahui yaitu :

1.Ujian terhadap Syahadat yang diucapkan

Zakat adalah ujian terhadap syahadat yang diucapkan, yaitu syahadat tauhid dimana bersaksi hanya kepada Allah saja dan tiada lain yang dicinta selain Allah. Derajat kecintaan terhadap harta itu diuji bila dipisahkan dari dirinya dengan mengeluarkan zakat.

2.Bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah

Sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah yang diberikan. Ibadah yang dilakukan dengan tubuh adalah bentuk kesukuran diri. Sedangkan ibadah dengan mengeluarkan harta adalah sebagai bentuk kesukuran terhadap harta itu sendiri.

3.Membersihkan hati dari cinta harta

Membersihkan hati dari sifat kikir, sebab sifat ini adalah merusak. Sifat kikir adalah sifat cinta pada sesuatu yang sulit untuk diputuskan kecuali dengan memaksa jiwa untuk meninggalkannya sehingga menjadi terbiasa.  Dengan itu zakat akan menjadi pencuci dan menyucikan orang dari kekikiran yang dilakukan.

Taraf kesuciannya ditentukan pada kadar pembelaannya tehadap harta dan kedermawanannya. Satu hal lagi adalah dengan menilik kadar kegembiraan dan suka citanya dalam melakukan zakat dengan tujuan hanya kepada Allah.

Firman Allah : Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. (AlHasyar: 9)

Firman Allah : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka (Attaubah: 111).

Firman Allah : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.(Albaqarah : 3)

Firman Allah : Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.(Albaqarah 254)

Wallahu a’lam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.