Kaligrafi-Syahadat-660x330

Syahadat adalah rukun Islam pertama berupa keyakinan akan adanya Allah dan keyakinan akan adanya Rasulullah SAW. Keyakinan pada Allah itu yang disebut sebagai syahadat Tauhid dan keyakinan kepada Rasulullah disebut Syahadat Risalah.

Disebut Syahadat Tauhid karena kita tidak boleh bertauhid selain Allah SWT. Bila kita bertauhid selain dengan Dia berarti kita telah mempersekutukan Dia dengan lainnya. Perbuatan mempersekutukan itu disebut perbuatan syirik dan orang yang yang melakukannya disebut Musyrik.

Disebut Syahadat Risalah karena kita dapat berisalah kecuali dengan Rasulullah sebagai rasul penghabisan. Kalau beliau berkedudukan sebagai rasul penghabisan / penutup dari semua nabi, berarti beliau yang menyempurnakan segala risalah yang dibawakan nabi-nabi sebelumnya.

Penyempurnaan segala risalah telah ditunjukkan oleh Allah SWT dengan beruntunnya nabi yang datang ke alam dunia dari zaman ke zaman. Dan selama belum datang nabi / rasul yang penghabisan berarti belum sempurna risalah hidup. Datangnya nabi / rasul penutup berarti telah sampailah ke puncak kesempurnaan risalah hidup manusia dan alam semesta. Maka dari itu beliau berkedudukan sebagai pembawa rahmat bagi seru sekalian alam

Firman Allah : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Alanbiya: 107).

Karena itu syahadat Tauhid dan Syahadat Risalah mesti dipadukan, walau  jelas sekalipun hanya diucapkan dengan menggerakkan bibir dan terucap secara lisan, namun lebih dari itu syahadat harus bertiang tauhid yang harus tembus dan bersemayam di qalbu / hati.

Advertisements