abubakar

Khalifah Abubakar ra menyampaikan: Bersihkan atau Sucikanlah 4 perkara  dengan 4  lainnya sebagai berikut. Lalu bagaimana caranya sebagai yang dimaksud Abubakar ra tsb?. 4 perkara itu adalah :

  1. Bersihkanlah wajah dengan cara membasuh wajahmu dengan linangan air mata berisi keinsyafan dan penyesalan.
  2. Bersihkanlah lisan dengan cara membasahkan  lidahmu dengan berdzikir kepada Penciptamu
  3. Bersihkanlah hati dengan cara meningkatkan kepekaan hatimu dan sadar untuk takut dan gemetar kepada kehebatan Rabbmu
  4. Bersihkanlah dosa dosa yang silam dengan cara melebur dosa-dosamu dengan memanjatkan tobat kepada Dzat yang memilikimu.

Wallahu a’lam

Advertisements