Bahagia Itu Sederhana 1

Dalam kitab Nashaihul Ibad terdapat 5 nasehat dari Saqiq al Balkhi Ra atau Sheikh Al Balkhi seorang ulama yang terkenal akan kezuhudannya, meski beliau orang yang kaya sebagai berikut:

Suatu hari Sheikh Al Balkhi pernah berpesan :

  1. Sembahlah Allah sebanyak engkau mengharap kebaikan dan karuniaNya
  2. Ambillah harta dunia sekedar untuk keperluan hidupmu
  3. Berbuatlah dosa kepada Allah selama engkau merasa kuat menahan adzab yang akan ditimpakanNya kepadamu
  4. Persiapkan bekal semasa hidup didunia sesuai lamanya engkau tinggal didalam kubur
  5. Lakukanlah amal untuk mendapatkan surga sesuai tingkatan yang engkau inginkan

Wallahu a’lam

Advertisements