jalan-menuju-surga

Ali bin Abi Thalib berkata : Siapa yang mengumpulkan 6 perkara berarti dia telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka.

6 perkara itu adalah :

  1. Mengetahui Allah, lalu menaatiNya
  2. Mengetahui setan, lalu mendurhakainya
  3. Mengetahui akhirat lalu berusaha mendapatkannya
  4. Mengetahui dunia lalu meninggalkannya (kecuali sebatas yang diperlukan untuk kebutuhan hidup
  5. Mengetahui yang haq lalu mengikutinya.
  6. Mengetahui yang batil lalu menjauhinya

Wallahu a’lam