images bodoh

Dari kitab Tanbihul Ghafilin diuraikan ciri-ciri orang yang bodoh dan cerdas sebagai berikut:

Ciri orang yang bodoh

  1. Bila marah tanpa alasan
  2. Menuruti hawa bafsu yang bathil
  3. Menghambur-hamburkan harta untuk yang tiada manfaat dan tujuan yang jelas
  4. Tidak dapat membedakan mana teman mana musuh

Ciri orang yang cerdas

  1. Sabar dalam menghadapi kebodohan
  2. Mampu menahan hawa nafsu yang bathil
  3. Mengeluarkan dan membelanjakan harta sesuai pada tempatnya dan sesuai kadar kebutuhannya
  4. Dapat membedakan mana teman dan mana musuh.

Wallahu a’lam

Advertisements