images topeng

Dalam kitab Tanbihul Ghafilin di uraikan 3 ciri orang yang dzalim kepada diri sendiri dan 3 ciri orang yang menipu diri sebagai berukut:

3 Ciri orang yang dzalim pada diri

  1. Mengumpulkan apa yang tiada berguna untuk dirinya sendiri
  2. Suka menambah-nambah dosanya sehingga membinasakan dirinya sendiri
  3. Suka meninggalkan amal shaleh yang sebenarnya dapat menyelamatkan dirinya.

3 ciri orang yang menipu diri

  1. Memuaskan hawa nafsu dan beranggapan bahwa dirinya selamat dari azab dan siksaan Allah.
  2. Menunda-nunda taubat kepada Allah dan panjang angan-angan
  3. Mengharap pahala dan balasan dari Allah sementara tidak mau beramal shaleh.

Wallahu a’lam

Advertisements