6 amalan utama di bulan Ramadan

bukantarawihfk_1363_20120806143959

Kalau ditanya hampir semua tahu amalan utama di bulan Ramadan. Namun ada baiknya diuraikan kembali amalan utama itu agar dapat kembali mengingatkan kita untuk dapat mencapai kemenangan diakhir bulan tersebut.

Berikut ini, tulisan Abdul Malik Al Qasim dalam bukunya ‘Fiqhud Dakwah’ yang menjelaskan 6 amalan utama di bulan Ramadan sebagai berikut:

1. Puasa Ramadan

Puasa di bulan Ramadan berbeda dengan di bulan lainnya. Puasa Ramadan adalah untuk Allah dan balasannya juga dari Allah langsung.

Nabi Saw bersabda: Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukKu dan Aku yang akan membalasnya (HR Ahmad).

2. mendirikan shalat malam

Shalat malam atau tarawih dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, sesuai bunyi hadist :

Barang siapa yang melakukan Qiyam ramadan  dengan iman dan pengharapan maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu (HR Bukhari).

Shalat taraweh juga memiliki dimensi lain berupa syiar Islam dan pengagungan asma Allah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ucapan takbir akan bergema di malam hari sesuai rakaat yang dilakukan semua muslim kala melaksanakan shalat taraweh berjamaah di mesjid-mesjid dan mushala.

3. Bersedekah

Bila puasa dan shalat taraweh adalah sunah muakkad (sangat dianjurkan) maka sedekah adalah sunah. 2 ibadah sebelumnya berdimensi pribadi, sementara sedekah ini berdimensi sosial. Sedekah ini ibaratnya meminjamkan hartanya kepada Allah dan akan kembali dengan berlipat ganda sesuai dengan firman Nya:

Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.(Al Hadid : 11)

Bersedekah dalam bulan ramadan sangat bervariasi, tidak saja mengeluarkan harta semata, namun menjamu dan memberi makan orang saat berbuka adalah bentuk sedekah yang  dianjurkan dan tidak harus tertuju kepada fakir miskin.

4. Membaca Al Quran

Membaca Al Quran dibulan Ramadan sangat dianjurkan dan berusahalah untuk dapat mengimaninya atas isi dan maknanya untuk mendapatkan manfaat dunia sekaligus akhirat. Firman Allah :

Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian (Al Isra: 92)

5. Berdiam dalam Mesjid (Itikaf)

Dianjurkan selama ramadhan untuk itikaf hingga matahari terbit, terutama 10 hari terakhir. Hadistnya adalah :

Apabila seseorang melakukan ini, maka baginya pahala seperti pahala berhaji dan berumra sempurna, sempurna, sempurna (HR Tirmidzi)

6. melaksanakan Umra

Keutamaan Umra selama bulan ramadan adalah pahalanya setara dengan pahala ibadah haji. Karenanya dibanding waktu-waktu lainnya, umrah di bulan ramadan sangatlah ramai terutama pada minggu terakhir bulan ramadan.

Hadist mengenai keutamaan umrah di bulan ramadan adalah :

Satu Umrah hingga umrah berikutnya sebagai penghapus dosa diantara keduanya (HR Bukhari Muslim).

Dari 6 amalan utama tidaklah harus dilakukan semuanya, tetapi ambillah beberapa diantaranya untuk dikerjakan yang penting dilakukan dengan konsisten sesuai dengan kemampuan diri.

Wallahu a’lam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.