Beberapa perumpamaan terkait hubungan tasawuf dan syariat

Separating yolk and white of the egg above metal bowl

51eb8f3928abb_51eb8f3929a56 Tasawuf adalah ilmu yang berusaha memadukan 4 tingkatan Islam (syariat, tarekat, hakikat dan makrifat). KH Jamaluddin Kafie pada bukunya berjudul “Tasawuf kontemporer” telah membuatkan kaitan  yang sesuai terhadap 4 tingkatan ilmu itu melalui perumpamaan tasawuf sebagai   tanaman, perjalanan dan telur Continue reading “Beberapa perumpamaan terkait hubungan tasawuf dan syariat”

Advertisements