Kisah ahli ibadah yang mampu menahan godaan wanita kepadanya

Ibnu Abbas mengkisahkan dari Ka’b Al Akhbar -semoga Allah meridhoi keduanya- Dulu dizaman Bani Israel terdapat seorang Shiddiq yg menyendiri untuk beribadah kepada Allah, dia bertahun tahun berada di tempat peribadatannya. Biasanya sang Raja mengunjunginya setiap pagi dan sore, dan sang raja berkata : ” apakah ada yg kau butuhkan ?

Kuatnya iman Sayyid Qutub menahan godaan wanita

Salah satu ibrah menahan hawa nafsu itu dapat kita petik dari seorang ulama dan sastrawan kenamaan asal Mesir. Dialah Sayyid Quthb. Kisah menahan hawa nafsu dari penulis tafsir Fi Zhilalil Qur’an ini dimulai saat ia menuju Amerika Serikat. Ia menumpang sebuah kapal laut dari Mesir menuju benua Amerika dalam rangka melakukan tugas penelitian. Kisah ini…

Cara unik seorang sufi mengekang syahwat kepada wanita

Kisah ini ditulis dengan baik oleh Al-Munawi di dalam kitab al-Kawakib ad-Duriyah fi Tarajum as-Sadah al-Sufiyah. Di dalam sejarah Andalusia, tersebutlah seorang sufi bernama Abdullah al-Mughawiri. Beliau adalah seorang “syekh sufi” yang berasal dari Spanyol dan ia tinggal di Alexandria Mesir hingga ia wafat tahun 601 H.

Keharuan ustadz Abdul Somad saat mengenang ibunya

Ini ada cerita menarik di peroleh dari media sosial bagaimana perjuangan ibu seorang Ustadz yang mengantarkan anaknya pada kesuksesan seperti saat ini. semoga menjadi itibar. Ibu… Dekatkanlah dirimu dengan Allah Ketika malam ta’ziah, gurunda Ust. Ustadz Abdul Somad hafizhahullah bercerita mengenang maknya, “Mak ku tu, gemar bersedekah. Setiap melihat orang susah, pasti cerito ke kami…

Belajar dari lakon Semar dalam pewayangan

  Punakawan yang terdiri dari Semar bagong petruk dan gareng selalu muncul menghibur dalam babak  wayang setelah goro goro. Solusi masalah malah ditemukan dalam suasana santai dan diselingi canda sehingga pihak pihak yang bertikai tidak merasakan di gurui terutama melalui lakon  semar yang bijak.