Balaslah kebencian dengan kelembutan

1001KisahTeladan.com – Terdapatlah seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari menempati salah satu sudut pasar di Kota Madinah. Bukan cuma mengemis, Ia juga berseru kepada orang-orang yang berlalu-lalang di pasar tersebut, “Jangan dekati Muhammad! Jauhi dia! Jauhi dia! Dia orang gila. Dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya maka kalian akan terpengaruh olehnya.” Teriakannya yang keras…

Serakah (tamak): arti ciri dan cara menghindarinya

Arti Menurut Bahasa – Tamak berarti rakus hatinya. Menurut Istilah: Tamak adalah cinta kepada dunia (harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar.

Seri Keluarga 19 : Santun dan kesahajaan dalam mendidik anak

Rasulullah Saw selalu menekankan aspek santun kepada siapapun dalam bergaul dan mencontohkan kesehajaan dalam hidup. Begitu juga dalam keluarga terutama kepada anak-anak hal tersebut perlu ditanamkan sejak dini sebagai modal bagi dirinya dalam bergaul dimasyarakat.