Makna di balik penciptaan wanita sebagai berkah atau ujian

Membahas soal wanita ini menarik apakah penciptaan wanita sebagai barokah atau ujian. Baiklah kita bahas satu satu : Wanita sebagai ujian Sejak awal di ciptakan nabi Adam di muka bumi, penciptaan Siti Hawa yang berasal dari tulang rusuknya adalah untuk melengkapi kehidupan Nabi Adam. Keduanya berada di syurga hingga kemudian nabi Adam dikeluarkan dari surga…

Mengapa juga harus sombong dan menang sendiri

  Manusia cenderung membanggakan apa yang sudah diraihnya seperti ilmu harta jabatan dan bahkan kepada pasangannya seolah semua itu justifikasi dari kebahagian dan kepuasaan hidup seseorang di dunia. Dengan ilmu sekalipun ilmu agama dengan hafalan dan kemampuan pikirnya menjustifikasi kalau dia adalah orang pintar yang selalu benar dihadapan yang lainnya. Padahal kepintaran seseorang akan ilmu…

Kisah Nabi Yusuf AS tidak melulu soal cinta

Kisah para nabi dalam Al Quran bukanlah sekedar dongeng melainkan banyak pelajaran dan kontekstual dalam kehidupan saat ini. Kisah Nabi Yusuf AS banyak mengaitkan pada kemampuannya dalam menahan godaan dan fitnah Siti Zulaikha, namun sebenarnya banyak kemampuan Nabi Yusuf lainnya seperti dalam mengelola harta ketika menjadi bendahara kerajaan mesir. Dalam kaitan konteks cinta wanita cinta…

Kisah ahli ibadah yang mampu menahan godaan wanita kepadanya

Ibnu Abbas mengkisahkan dari Ka’b Al Akhbar -semoga Allah meridhoi keduanya- Dulu dizaman Bani Israel terdapat seorang Shiddiq yg menyendiri untuk beribadah kepada Allah, dia bertahun tahun berada di tempat peribadatannya. Biasanya sang Raja mengunjunginya setiap pagi dan sore, dan sang raja berkata : ” apakah ada yg kau butuhkan ?

Kuatnya iman Sayyid Qutub menahan godaan wanita

Salah satu ibrah menahan hawa nafsu itu dapat kita petik dari seorang ulama dan sastrawan kenamaan asal Mesir. Dialah Sayyid Quthb. Kisah menahan hawa nafsu dari penulis tafsir Fi Zhilalil Qur’an ini dimulai saat ia menuju Amerika Serikat. Ia menumpang sebuah kapal laut dari Mesir menuju benua Amerika dalam rangka melakukan tugas penelitian. Kisah ini…

Cara unik seorang sufi mengekang syahwat kepada wanita

Kisah ini ditulis dengan baik oleh Al-Munawi di dalam kitab al-Kawakib ad-Duriyah fi Tarajum as-Sadah al-Sufiyah. Di dalam sejarah Andalusia, tersebutlah seorang sufi bernama Abdullah al-Mughawiri. Beliau adalah seorang “syekh sufi” yang berasal dari Spanyol dan ia tinggal di Alexandria Mesir hingga ia wafat tahun 601 H.

Kisah haji 13: Hati hati melirik lawan jenis

Suatu ketika, pada musim haji wada (haji terakhir bagi Nabi Saw), sahabat Rasulullah yang bernama Fadil tanpa sengaja melihat seorang wanita cantik secara kebetulan, wanita itu juga melihatnya. Akhirnya kedua orang itu pun saling berpandangan.

Perkara yang bikin susah dan senang iblis

Dalam obrolan antara Rasulullah Saw  & Iblis. Rasulullah bertanya : “Apa yg kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku hendak Sholat ?” Iblis menjawab : “Aku merasa Panas dingin dan Gementar” Rasulullah : “Kenapa ?”  Iblis : “Sebab setiap seorang hamba berSujud 1X kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 Derajat” Rasulullah : “Jika seorang umatku berpuasa…