8 Pedoman hidup Nabi Idris As

Nabi Idris adalah keturunan nabi Adam As, dan dia adalah keturunan pertama yang dikaruniakan kenabian setelah Adam dan Syth.

Kisah 3 orang yang mendustakan amanat Tuhan

Dikisahkan pada masa Bani Israel, Allah berkenan menguji 3 orang yaitu si belang, si botak dan si buta. Maka Allah mengutus malaikat kepada mereka.  Sibelang memohon kepada malaikat agar dirinya diberi kulit yang rata dan halus sehingga tidak diejek oleh orang. Malaikat lantas memenuhinya dan segera menyembuhkan kulit orang itu sehingga kulitnya tidak belang lagi….