6 amalan utama di bulan Ramadan

Kalau ditanya hampir semua tahu amalan utama di bulan Ramadan. Namun ada baiknya diuraikan kembali amalan utama itu agar dapat kembali mengingatkan kita untuk dapat mencapai kemenangan diakhir bulan tersebut.

Ramadan dan kepompong

Semua amal anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu, kecuali shaum. Maka sesungguhnya shaum itu semata-mata untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya (Hr. Bukhari Muslim).

6 syarat batin orang yang berpuasa menurut Gazali

Imam Gazali dalam kitab Mauidzatul Mukminin  menyatakan bahwa seseorang yang telah mempertimbangkan syarat batin ini adalah tingkatan yang lebih tinggi sebagai puasanya orang yang khusus dan khususnya khusus.

Makna tahapan 10 hari Ramadhan

Puasa Ramadhan banyak memiliki keutamaan, dan memperolehnya dilakukan secara bertahap dan berproses dari kehari ke hari hingga menuju kemenangan seorang hamba dalam mencapai kesempurnaan ibadah puasanya.