Kisah ahli ibadah yang mampu menahan godaan wanita kepadanya

Ibnu Abbas mengkisahkan dari Ka’b Al Akhbar -semoga Allah meridhoi keduanya- Dulu dizaman Bani Israel terdapat seorang Shiddiq yg menyendiri untuk beribadah kepada Allah, dia bertahun tahun berada di tempat peribadatannya. Biasanya sang Raja mengunjunginya setiap pagi dan sore, dan sang raja berkata : ” apakah ada yg kau butuhkan ?

Kuatnya iman Sayyid Qutub menahan godaan wanita

Salah satu ibrah menahan hawa nafsu itu dapat kita petik dari seorang ulama dan sastrawan kenamaan asal Mesir. Dialah Sayyid Quthb. Kisah menahan hawa nafsu dari penulis tafsir Fi Zhilalil Qur’an ini dimulai saat ia menuju Amerika Serikat. Ia menumpang sebuah kapal laut dari Mesir menuju benua Amerika dalam rangka melakukan tugas penelitian. Kisah ini…

Kisah haji 13: Hati hati melirik lawan jenis

Suatu ketika, pada musim haji wada (haji terakhir bagi Nabi Saw), sahabat Rasulullah yang bernama Fadil tanpa sengaja melihat seorang wanita cantik secara kebetulan, wanita itu juga melihatnya. Akhirnya kedua orang itu pun saling berpandangan.