Iblis, Setan dan Jin dalam Al Quran

Iblis, Setan dan Jin adalah kelompok Azazil yang bertugas memperdaya manusia dengan aneka kelezatan dan kenikmatan dunia. Ketiganya adalah makhluk Tuhan yang taat menjaga komitmennya untuk menggoda manusia. Azazil berkomunikasi dengan manusia dengan perantaraan nafsu. Nafsulah yang membawa mereka masuk kedalam jiwa (hati)  manusia.

Awal mula perseteruan Iblis dan Adam beserta anak cucunya

Awal perseteruan ini sangat jelas diuraikan pada surat Al Baqarah ayat 30-39. Allah bermaksud menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Malaikat yang mengetahui bagaimana manusia itu diciptakan lalu bertanya dengan santun kepada Allah SWT.