Bahayanya fitnah dan mengadu domba

Fitnah termasuk cabang dari perbuatan prasangka dengan menyampaikan sesuatu yang yang tidak sebenarnya atau dusta mengenai seseorang. Fitnah terdapat dalam Al Quran sebagai berikut: