Kemana amplop gaji Gusdur

Cerita mengenai Gus Dur memang tiada habisnya dan dalam cerita itu ada hikmah dan pesan di balik apa apa yang diucapkannya.