4 perkara dan 4 penyempurnanya

Ada 4 perkara penting dalam seseorang beristiqomah kepada Allah. Menurut sahabat : Istiqomah adalah berpendirian kokoh pada iman, lurus atau ikhlash dalam amal sholeh yang dilakukan dan tetap (konsisten) dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt.

Mengetahui tanda tanda harta itu halal atau haram

rana Sikap utama seorang mukmin adalah selalu teliti akan harta yang didapat. Orang beriman akan berusaha untuk mendapatkan harta yang halal lagi berkah. Sifat kehati-hatian dalam mendapatkan harta yang halal, termasuk menghindari yang ragu-ragu adalah bibit seseorang untuk dapat menempuh jalan wara’.

Sabar terhadap perkara yang disukai dan dibenci

Inti ajaran agama adalah pengendalian diri. pengendalian diri hanya didapat dengan sabar. Karena itu sabar adalah keseluruhan dari iman.  Sabar artinya menahan, menjaga dan konsisten terhadap diri sendiri untuk tetap dalam kebaikan.

Jauhkan sifat iri

Di kisahkan seorang kiyai sangat menyayangi salah seorang dari para santrinya katakan dia itu Ahmad.