Setan yang mengajarkan ayat kursi kepada sahabat

Dalam menghadapi setan hendaknya diri super hati-hati. Karena Setan adalah makhluk yang cerdas dapat menyerupai manusia, selalu berdusta namun suatu waktu dapat memberikan manfaat kepada manusia, seperti mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah Ra sebagaimana diriwayatkannya sebagai berikut: 

Keutamaan ayat Kursi

Firman Allah : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan…