2 kriteria orang ahli syukur dan sabar

syukur n sabar

Dalam Hadist At Tirmidzi sangat jelas apa yang menjadi kriteria seseorang itu digolongkan pandai bersyukur dan penyabar. 2 Kriteria ini didasarkan pada ukuran bagaimana seseorang itu memandang dari segi  agama  dan dunianya. Continue reading “2 kriteria orang ahli syukur dan sabar”

Advertisements