Doa dan tawassul dengan sebaik-baik amal sebagai penolong

Dari Ibnu Umar ra, Nabi saw bersabda: Ada 3 orang yang sedang berjalan-jalan, tiba-tiba turun hujan sangat derasnya. Kemudian ketiganya mendapati sebuah gua dan segera memasukinya. Saat berlindung didalamnya, tiba-tiba meluncur sebuah batu sehingga menutupi pintu goa.  3 orang itu terperangkap didalamnya.

Memahami posisi takut dan harap didalam hati

Orang beriman harus memiliki 2 hal ini yaitu takut kepada Allah dan selalu berharap akan rahmat Allah kepadanya. Keduanya, takut dan harap harus ada dalam setiap hati orang beriman.  Takut kepada Allah akan menggiring orang beriman untuk menaati perintah dan menjauhi laranganNya. Takut akan menjadi cambuk Allah kepada seseorang untuk selalu melakukan hal demikian kepada…

Seorang pendosa yang lebih baik dari ahli ibadah

Seorang pendosa yang dihatinya berpengharapan dan takut kepada Allah SWT akan berada di sisiNya daripada ahli ibadah walau rajin ibadahnya namun dihatinya selalu  putus asa dari rahmat Allah SWT.