Makna kejadian dan bencana

Firman Allah : Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?Dan langit bagaimana ia ditinggikan? dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? dan bumi bagaimana ia dihamparkan ? (Al Ghasiyah 17-20)

Makna ketidakberdayaan manusia pada awalin dan akhirin

Allah memberikan peristiwa atau kejadian sebagai bacaan atas ayat-ayatNya bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Peristiwa dahsyat terjadi pada awalin dan akhirin kejadian manusia tidak dipungkiri memberikan pelajaran yang sangat berharga.