Syahadat Tauhid dan syahadat Risalah

Syahadat adalah rukun Islam pertama berupa keyakinan akan adanya Allah dan keyakinan akan adanya Rasulullah SAW. Keyakinan pada Allah itu yang disebut sebagai syahadat Tauhid dan keyakinan kepada Rasulullah disebut Syahadat Risalah.