Kisah Nabi Idris: Persahabatannya dengan malaikat Maut

Nabi Idris AS

letterK_carta_12665 Kisah persahabatan nabi Idris AS dan malaikat maut adalah tentang kematian, perjalanan bersama malaikat maut ke neraka dan surga dan kiat beliau meninggalkan sandalnya di surga yang menjadikan hal itu alasan baginya untuk meminta kembali ke surga dan berkeras menetap disana selamanya. Continue reading “Kisah Nabi Idris: Persahabatannya dengan malaikat Maut”