Kisah akal dan nafsu

Allah berfirman: ” Wahai akal menghadaplah”. Lalu akal menghadap. Allah berfirman: ” Hai akal siapakah Aku dan siapakah dirimu?. Lalu akal menjawab : Engkau adalah Tuhanku yang menciptakanku dan aku adalah hambaMu”. Allah kemudian berfirman : ” Wahai Akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia selain daripada engkau”.. Continue reading “Kisah akal dan nafsu”