Kisah pelaku maksiat yang akhirnya masuk surga

Berharap dari Rahmat Allah atau Roja’ dan berperasangka baik kepada Nya hendaknya tidaklah pernah putus sekalipun kita sudah berada di neraka sekalipun. Ada cerita menarik di kitab Ihya’ Ulumuddin bab terakhir, di bab sa’ati rahmatillah (luasnya rahmat Allah SWT) seperti juga kerap disampaikan Gus Baha dalam ceramahnya, Dari sini dapat dipahami bahwa rahmat Allah kepada hambanhya amatlah luas…

3 sebab menangis yang bernilai tinggi

Menangis memang suatu yang lumrah sebagai perwujudan dari kehilangan kekecewaan penyesalan dan sebab lain yang menstimulir orang untuk menangis. Kala seseorang menangis terasa ringan beban di hati bila berhasil ditumpahkan dan bila menjumpai seseorang berada dalam keadaan begini biarkanlah untuk menangis. Dalam tingkatan tertentu menangis juga tidak sembarangan ada 3 macam sebab menangis yang tinggi…

Pemabuk yang mendapat ampunan Allah

Al Kisah di Basra, seorang pemabuk meninggal dunia. Karena kelakuan mabuknya itu, tidak satupun warga yang mau mengurus jasadnya, kecuali istrinya.

Makna ketidakberdayaan manusia pada awalin dan akhirin

Allah memberikan peristiwa atau kejadian sebagai bacaan atas ayat-ayatNya bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Peristiwa dahsyat terjadi pada awalin dan akhirin kejadian manusia tidak dipungkiri memberikan pelajaran yang sangat berharga.

Makna rahmat Tuhan mendahului murkaNya

Sabda Nabi :Ketika Allah selesai menjadikan semua makhluk maka Allah menulis tulisan yang ada diatas arasy yang berbunyi RahmatKu  mendahului MurkaKu (Rahmat Allah mengalahkan murka, cobaan dan siksaNya kepada hambanya) (HR Bukhari Muslim)

Jangan jadikan dosa sebagai penghalang dari rahmat Tuhan

Seringkali orang yang telah melakukan dosa besar berputus asa dari Rahmat Allah sehingga larut terus dalam dosanya. Disinilah cobaannya, dengan keadaan berdosa itu, dirinya menganggap tidak pantas untuk berhubungan denganNya.