Mengapa juga harus mengeluh

Berkeluh kesah atau mengeluh adalah sudah menjadi kodrat manusia. Hal hal menjadi keluhan orang bisa bermacam macam tertimpa kesusahan, mendapat sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, mendapati kesulitan atau ujian, hidup yang tidak kunjung berubah walau sudah berdoa dan macam macam yang menjadi sebab. Dalam perkara iman, mengeluh adalah celah untuk menguji ketawakalan kita kepada Allah….

Kisah Nabi Ayub As 3 : Ujian penyakit

Lanjutan kisah dalam buku Duratun Nasihin: Kemudian Ayub diserang penyakit cacar, seluruh tubuhnya mulai kepala sampai kaki, darah dan nanah mengalir di tubuhnya, dan ulat ulatpun berjatuhan. Akibatnya seluruh keluarga kerabat dan sahabat pun menyingkir dan menghindarinya. Demikian pula dua dari ketiga istrinya menuntut cerai, kecuali Siti Rahmah seorang istri yang sangat setia melayani nabi…

3 macam sabar dan ketinggian derajat pahalanya

Nabi Saw bersabda : Sabar itu ada 3 macam, yaitu : sabar dalam menghadapi musibah, sabar melakukan taat/beribadah, dan sabar mengekang diri dari perbuatan maksiat. Dalam kitab Duratun Nasihin dalam bab sabar di jelaskan  3 macam sabar dan tingkatan pahalanya: 1. Sabar menghadapi musibah Siapa sabar dalam menghadapi musibah, ditulis baginya / ditingkatkan kedudukannya 300…

20 nasehat KH Maimun Zubair

KH. Maimun Zubair merupakan seorang alim, faqih sekaligus muharrik (penggerak). Selama ini, selain Kyai Sahal Mahfudh,  Kiai Maimun merupakan rujukan ulama Indonesia, dalam bidang fiqh. Hal ini, karena Kiai Maimun menguasai secara mendalam ilmu fiqh dan ushul fiqh. Apa yang diucapkannya kerap kali menjadi pesan bijak yang patut direnungkan dalam menyikapi dinamika kehidupan. Salah satunya…

Pesan terakhir Ramadan

Ini adalah kiriman dari KH Kamali Pon Pes Al Muhajirin terkait akhir Ramadhan sebagai berikut: