Repotnya bila harus mengikuti bagaimana sangkaan orang

Dalam suatu kisah Lukman bepergian dengan anaknya. Ia memasuki pasar dengan menaiki seekor keledai dan anaknya mengikuti dibelakang. Melihat itu, orang dipasar berkata: ” Lihatlah! orang tua itu tak berperasaan membiarkan anaknya jalan kaki”. Mendengar ocehan itu lantas Lukman turun, lalu diletakkan anaknya diatas keledai. Orang dipasarpun berkata: “Sungguh anak yang tidak punya tatakrama membiarkan…