Mengenang almarhum ayahanda kami Zainal Abidin

Zainal Abidin ayahanda kami almarhum bukanlah seorang tokoh pejabat atau orang penting, namun hanya sosok biasa. Namun bagi kami sosok ayahanda adalah luar biasa banyak menginspirasi kami sebagai anak anaknya. Beliau terlahir di tahun 1934 dari seorang tokoh agama di kampung di bukit tinggi yang memegang teguh adat dan budaya minang kabau. Saya selalu teringat…

Serakah (tamak): arti ciri dan cara menghindarinya

Arti Menurut Bahasa – Tamak berarti rakus hatinya. Menurut Istilah: Tamak adalah cinta kepada dunia (harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar.

2 kriteria orang ahli syukur dan sabar

Dalam Hadist At Tirmidzi sangat jelas apa yang menjadi kriteria seseorang itu digolongkan pandai bersyukur dan penyabar. 2 Kriteria ini didasarkan pada ukuran bagaimana seseorang itu memandang dari segi  agama  dan dunianya.

5 nasehat bersahaja dari Sheikh Al Balkhi

Dalam kitab Nashaihul Ibad terdapat 5 nasehat dari Saqiq al Balkhi Ra atau Sheikh Al Balkhi seorang ulama yang terkenal akan kezuhudannya, meski beliau orang yang kaya sebagai berikut: