5 keutamaan surat Al Kafirun

Imam Qurthubi memberikan beberapa keutamaan mengenai surat  Al Kafirun (Qulya Ayyuhal Kafirun) ini. Surat ini adalah yang ke 109 dalam Al Quran berada dalam juz terakhir (Juz Amma).