Belajar dari lakon Semar dalam pewayangan

  Punakawan yang terdiri dari Semar bagong petruk dan gareng selalu muncul menghibur dalam babakĀ  wayang setelah goro goro. Solusi masalah malah ditemukan dalam suasana santai dan diselingi canda sehingga pihak pihak yang bertikai tidak merasakan di gurui terutama melalui lakonĀ  semar yang bijak.

Syahadat Tauhid dan syahadat Risalah

Syahadat adalah rukun Islam pertama berupa keyakinan akan adanya Allah dan keyakinan akan adanya Rasulullah SAW. Keyakinan pada Allah itu yang disebut sebagai syahadat Tauhid dan keyakinan kepada Rasulullah disebut Syahadat Risalah.