Abdullah bin Salam Ra semasa hidup sudah dijuluki ahli surga

abdulah_40

Dalam kitab al Lulu wal Marjan buku ke 2 dijelaskan mengenai keutamaan para sahabat nabi diantaranya adalah Abdullah bin Salam Ra. Beliau sudah disebutkan sebagai ahli syurga oleh Nabi Saw walaupun masih hidup. Kisahnya adalah demikian:

Continue reading “Abdullah bin Salam Ra semasa hidup sudah dijuluki ahli surga”