Kebesaran hati Umar Ra menerima pendapat orang lain

Pada masa kekhalifahan beliau, Umar bin Khatab adalah khalifah yang selalu blusukan ingin walau tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung inilah amirul mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya.

Kisah gaya kepemimpinan zuhud Salman Al Farisi

Di antara sejumlah peperangan yang paling dahsyat adalah Perang Khandaq. Kala itu kaum Yahudi Madinah melakukan persekongkolan dengan musyrikin Makkah untuk menghancurkan umat Islam di Madinah.