im

Ibnu Abbas Ra berkata : Orang yang sempurna akalnya tentu akan memilih 7 perkara daripada 7 perkara lainnya yaitu:

  1. Lebih memilih fakir daripada kaya
  2. lebih memilih hina daripada congkak
  3. lebih memilih lapar daripada kenyang
  4. Lebih memilih duka daripada senang
  5. Lebih memilih rendah diri daripada tinggi hati
  6. lebih baik memilih kematian daripada kehidupan

Penjelasan mengenai fakir dan keutamaan untuk lapar dan dahaga dan bersedih adalah pada hadist dibawah ini :

Nabi Saw bersabda: Kefakiran itu buruk bagi manusia, namun indah di mata Allah (HR Ad Dailami)

Sabda Nabi Saw : Apabila seseorang sedikit makannya, niscaya Allah akan mengisinya dengan cahaya (HR Ad Dailami)

Nabi Saw bersabda : Hendaknya kalian bersedih, karena bersedih itu merupakan kunci hati, para sahabat lalu bertanya. Wahai Rasulullah bersedih yang bagaimana? Beliau menjawab. Buatlah diri kalian dalam keadaan lapar dan dahaga (puasa) (HR Atthabrani).

Penjelasan terkait larangan untuk sombong dan mengutamakan tawadhu adalah :

Nabi Saw bersabda : Siapa yang meninggikan dirinya didunia maka Allah akan menghinakannya di hari kiamat, siapa yang tawadhu didunia karena Allah maka kelak diahari kiamat Allah akan mengutus malaikat yang akan mengeluarkannya dari kerumunan manusia seraya berkata: Wahai hamba Allah yang shaleh Allah telah berfirman kepadaku bahwa sesungguhnya engkau termasuk golongan orang yang tidak meras takut dan tidak pula merasa bersedih (HR Ibnu Sakir)

Wallahu a’lam

Advertisements