Kisah haji 11: akibat sombong

eorang ketua rombongan jemaah haji merasa senang, karena diberi kekuatan untuk berjalan lebih cepat melebihi jemaah lainnya. Banyak jemaah yang kagum padanya dan kekaguman itu terdengar oleh istrinya.

Kisah haji 8 : menolak sahabat sendiri

Sebagai diplomat pada kementerian luar negeri RI, kami memiliki kesempatan yang lebih baik berupa kemudahan untuk melaksanakan haji dengan lebih mudah dan tidak perlu mengantri tahunan seperti di tanah air.

Kisah Haji 5 : Kyai yang dihukum tidak ingat jalan pulang

aji itu laksana akhirat kecil dimana seseorang yang melakukan dosa akan langsung mendapat balasannya. Bila seseorang tiba dari Haji saya sangat senang mendapat oleh oleh cerita mengenai kejadian yang dialaminya, karena disitu terdapat pelajaran dan sebagai cerminan adanya kekurangan diri yang inshaallah dapat segera diperbaiiki sepulangnya orang itu dari haji.

6 amalan utama di bulan Ramadan

Kalau ditanya hampir semua tahu amalan utama di bulan Ramadan. Namun ada baiknya diuraikan kembali amalan utama itu agar dapat kembali mengingatkan kita untuk dapat mencapai kemenangan diakhir bulan tersebut.

Kisah ketaatan dan ketegaran Siti Hajar

Firman Allah : Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (Al Baqarah : 158)